Fra Sydfynslisten til Moderaterne

H.C.Wulff

april 16, 2022

Kære alle

Jeg har gjort mig mange overvejelser omkring lokalpolitik efter valget i november og vores arbejde i Sydfynslisten fremadrettet. Først og fremmest er det helt oplagt at vores holdninger og ideer til en bedre kommune med sund økonomi, højt serviceniveau, gode vilkår for erhvervslivet og reelt demokrati omkring beslutningsprocesserne er mangler i kommunalbestyrelsen. De problemstillinger, vi peger på skal løses, ser det ikke ud til bliver mindre i de kommende år, tværtimod. Jeg er rigtig stolt af, at vi i Sydfynslisten nåede så langt som vi gjorde, men jeg ser også tydeligt, at man som lokalliste uden en kendt person som f.eks Anders Gerner i spidsen ikke får den pressedækning, som man egentligt burde have og dermed kommer man voldsomt bagud i forhold til de etablerede partier. Synligheden får man forærende, hvis man sidder i kommunalbestyrelsen eller i en bestyrelse men udenfor bliver man hurtig glemt. Vi får heller ikke de vælgere som pr automatik støtter et parti kommunalt, fordi man også stemmer således til folketingsvalgene. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre at løfte en lokalliste som vores ind i kommunalbestyrelsen, men der er ingen tvivl om, at det kræver en hel del ekstra kræfter, som jeg ikke kan se umiddelbart, at vi kan mønstre i vores rækker. Vores holdninger er der som sagt brug for men indtil fornyligt var der jo ikke andre muligheder end at arbejde for en lokalliste men den situation mener jeg har ændret sig efter at Moderaterne har meldt sig på banen. Min personlige konklusion på ovennævnte overvejelser er derfor, at jeg fortsætter mit politiske arbejde i Moderaterne. Det har ikke været nemt at træffe den beslutning, for vi har jo lagt et kæmpe arbejde i Sydfynslisten men jeg tror virkeligt på, at Moderaterne kan give vores ideer den indflydelser og bevågenhed de har fortjent. Moderaterne er et nyt parti som langt hen ad vejen rummer de samme ideer og holdninger, som vi har arbejdet med i Sydfynslisten. Specielt den del der handler om at gøre almindelige borgeres input til et væsentligt element i politikken, tiltaler mig meget. Jeg har orienteret Jens Engqvist om min beslutning og jeg kan forstå på ham, at han hurtigt indkalder bestyrelsen til et møde, hvor der træffes beslutning om, hvordan Sydfynslisten kommer videre herfra. Til sidst vil jeg sige tak for et godt samarbejde med Jer alle sammen 😀👍♥️. Jeg er ked af at jeg ikke fik bragt os hele vejen i mål, men vores ideer og tanker er der behov for, så jeg håber, at I alle fortsætter jeres engagement i politik uanset om det bliver i Sydfynslistens regi eller et andet sted.

Mange hilsener H.C.

H.C. Wulff

Tidligere indlæg

Vi bør styrke det lokale sundhedsvæsen og reformere sundhedssektoren

Vi bør styrke det lokale sundhedsvæsen og reformere sundhedssektoren

Vi bør styrke det lokale sundhedsvæsen og reformere sundhedssektoren Jeg er meget enig i den seneste leder i Fyns Amts Avis, hvor Rikke Bekker taler for, at vi ikke skal nedlægge sengepladser på Svendborg Sygehus for at flytte dem til Odense. Hvis vores område skal...

Jeg stiller op for Moderaterne til det næste folketingsvalg

Jeg stiller op for Moderaterne til det næste folketingsvalg

Jeg stiller op for Moderaterne til det næste folketingsvalg Vores samfund står over for nogle kæmpe store udfordringer i de kommende år. Klima, økonomi, sundhed, internationale relationer og samarbejde , for blot at nævne nogle af de mest påtrængende emner. Det næste...

Der er behov for nytænkning på Rådhuset

Der er behov for nytænkning på Rådhuset

Der er behov for nytænkning på Rådhuset. Sommerferien er forbi også for vores kommunalbestyrelse der har den lidet spændende opgave at finde mindst 25 millioner kr på driften i de kommunale budgetter, højst sandsynligt endnu mere. Der skal spares og graves dybt. Hvor...