Lad os frisætte plejehjemmene

H.C.Wulff

november 28, 2023

Lad os frisætte plejehjemmene

Ældrepleje er et område, der angår os alle, og i vores tid står det over for betydelige udfordringer. Mange danskere er usikre på, om de kan forvente en værdig alderdom. Skal økonomien være afgørende, og er der risiko for, at vi i fremtiden ser en opdeling mellem dem, der har økonomisk overskud og klarer sig godt, og dem, der må nøjes med en mere begrænset model? 🤔

Jeg er overbevist om, at en ny tilgang til ældreplejen, hvor der i højere grad tages hensyn til, at vi er individer med forskellige ønsker og behov, og hvor de ældre har større reel valgfrihed, er vejen frem. Et forbedret samarbejde mellem det offentlige og private, frisættelse af personale, større ansvar tæt på borgeren, og fleksibilitet i forhold til faggrænser er nødvendige skridt. Implementeringen af velfærdsteknologi er ligeledes afgørende for at opnå ikke kun dækning af det stigende behov for ældrepleje, men også for at forbedre livskvaliteten for vores ældre medborgere. 🌐👵🏼👴🏼

Derfor glædede det mig at høre ældreminister Mette Kierkgaards oplæg i går, hvor hun præsenterede sine tanker om, hvordan vi i fremtiden kan sikre vores ældre en værdig alderdom. Lige præcis fordi vi har med et område at gøre, der kræver mange visioner og behov for nytænkning, erkender jeg, at det praktisk taget ikke kan implementeres fra den ene dag til den anden. Jeg har rigtig stor respekt for en minister, der stræber efter at levere en solid indsats der holder , frem for noget der i hast er flikket sammen. Hatten af for det. 🎩👏

Du kan se mit interview med ældreministeren her. 📺

H.C. Wulff

Tidligere indlæg

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg mener, at opstilling af vindmøller tæt på boliger eller i sårbare naturområder er problematisk. Samtidig erkender jeg, at Danmark er et grønt foregangsland med et stort potentiale...