Vi bør styrke det lokale sundhedsvæsen og reformere sundhedssektoren

H.C.Wulff

september 4, 2022

Vi bør styrke det lokale sundhedsvæsen og reformere sundhedssektoren

Jeg er meget enig i den seneste leder i Fyns Amts Avis, hvor Rikke Bekker taler for, at vi ikke skal nedlægge sengepladser på Svendborg Sygehus for at flytte dem til Odense.

Hvis vores område skal have et serviceniveau på sundhedsområdet, der er sammenligneligt med de større byer, så skal der ikke yderligere forringelser til .

Tværtom bør det nære sundhedsvæsen styrkes i vores område.

Det kræver kræfter, som der ikke er til stede i øjeblikket i det danske sundhedsvæsen, som er ved at sande komplet til.

Nedlæg regionerne

Vi bør reformere hele sundhedssektoren for for alvor at gøre noget ved problemerne. Som det er nu flytter man kun marginalt rundt på problemerne, men vi får dem ikke løst.

Et væsentligt element i Moderaternes forslag til et nyt sundhedsvæsen i Danmark er, at vi nedlægger regionerne. Et andet er at det nære sundhedsvæsen og akutberedskabet, med de kræfter, der dermed bliver frigivet, skal og kan styrkes.

Svendborg sygehus kommer til at være en vigtig element i den lokale sundhedsklynge, derfor skal vi netop bevare Sygehusets nuværende funktioner i stedet for at nedlægge dem eller udvande patientgrundlaget.

Akutberedskabet skal sikre også vores områder en ligeværdig dækning med ambulancer, akutlægebiler og lægehelikoptere.

Her har vi også lokalt problemer i øjeblikket hvor kun knap 5% af udrykninger til Bagenkop når frem inden 15 minutter.

Samlet set kommer Moderaternes sundhedsreform til at betyde, at vi får et bedre akutberedskab, de mindre komplicerede problemer kommer til hurtigere og bedre  at blive klaret lokalt, men også at de højt specialiserede områder styrkes.

Et sundhedssystem – et journalsystem

Vi har i den grad brug for et journalsystem, der er det samme i hele landet i stedet for, som det er nu,  et system for hver region, der ikke kan tale sammen med de andres systemer.

Registrering og journalisering skal forenkles for at frigive personalet til den primære opgave, som jo ikke er bag et skrivebord men i kontakt med patienterne.

Forebyggelse og tidlig indsats kommer til at være nøgleord og her kommer det nære sundhedsvæsen igen ind i billedet.

Hvis Moderaterne får indflydelse efter næste valg vil de beskrevne reformer af sundhedsvæsenet stå helt i toppen på vores ønskeliste til et regeringsgrundlag og bliver reformerne gennemført vil det betyde et kæmpe løft og løse mange store problemer også i vores lokale område.

H.C.Wulff    Folketingskandidat Moderaterne M

H.C. Wulff

Tidligere indlæg

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg mener, at opstilling af vindmøller tæt på boliger eller i sårbare naturområder er problematisk. Samtidig erkender jeg, at Danmark er et grønt foregangsland med et stort potentiale...

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene Ældrepleje er et område, der angår os alle, og i vores tid står det over for betydelige udfordringer. Mange danskere er usikre på, om de kan forvente en værdig alderdom. Skal økonomien være afgørende, og er der risiko for, at vi i...