Der er behov for nytænkning på Rådhuset

H.C.Wulff

august 17, 2022

Der er behov for nytænkning på Rådhuset.

Sommerferien er forbi også for vores kommunalbestyrelse der har den lidet spændende opgave at finde mindst 25 millioner kr på driften i de kommunale budgetter, højst sandsynligt endnu mere.

Der skal spares og graves dybt. Hvor finder man pengene ? Typisk de steder der i forvejen er trængt, nemlig områder der omhandler børn ældre og handicappede.

Her kommer man til at betale en pris for et kommunalt overforbrug, der helt sikkert har kastet glans over vores by, men som vi jo reelt ikke havde råd til, hvis man skulle have et fornuftigt serviceniveau hele vejen rundt. 

Et eller andet sted er det jo fair nok at politikere åbent og ærligt melder ud, at de foretrækker fest og farver frem for god og anstændig behandling af de svageste borgere, men ingen har jo i den valgkamp, der kun ligger trekvart år tilbage, givet udtryk for dette. I stedet har man fortal den historie til  vælgerne, at der var råd til det hele. 

Når jeg i valgkampen kom ind på, at vi havde en skrøbelig økonomi og at der burde være en større buffer for kassen var tom , blev jeg nærmest udskammet. Men i dag ser vi jo, at det var ganske sandt , endda værre end jeg havde forestillet mig. Så kan man jo fristes til at sige “hvad sagde jeg” men det afholder jeg mig fra , i stedet har jeg en appel til vores nuværende kommunalbestyrelse.

De sidste 4 år op til kommunalvalget havde der været masser af skruer man kunne have drejet på, så kommunen havde haft en langt sundere økonomi som f eks

  • Prioritering af kommunale kerneopgaver frem for prestigeprojekter.
  • Afstå fra symbolpolitiske tiltag til fordel for reelt at reformere den kommunale drift.
  • Øget konkurrenceudsættelse af opgaverne
  • Bedre ledelse af de kommunale arbejdspladser således at medarbejdernes trivsel går hånd i hånd med høj produktivitet og god service 
  • Udvikling af de kommunale arbejdspladser til selvstændigt agerende enheder hvor borgernes eller virksomhedernes oplevelse af den leverede service er den afgørende parameter for om man har succes.
  • Mere reel borgerinddragelse i beslutningsproccesserne

Jeg håber, at den nye kommunalbestyrelse tør tænke nyt og tager fat på disse svære opgaver fremfor at sætte vores forvaltning til at finde alle millionerne , efter den sædvanlige metode,  for det er jo blot at fjerne økonomi væk fra grupper, som reelt er dem, der har allermest brug for at vores kommune leverer varen.

Ligeledes håber jeg, at det bliver sidste gang, at man her i Svendborg slipper godt afsted med i en valgkamp at fortælle en historie, der er så  langt fra sandheden, som det vi hørte sidste november.

H.C.Wulff

Bestyrelsesmedlem Moderaterne Fyn

H.C. Wulff

Tidligere indlæg

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg mener, at opstilling af vindmøller tæt på boliger eller i sårbare naturområder er problematisk. Samtidig erkender jeg, at Danmark er et grønt foregangsland med et stort potentiale...

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene Ældrepleje er et område, der angår os alle, og i vores tid står det over for betydelige udfordringer. Mange danskere er usikre på, om de kan forvente en værdig alderdom. Skal økonomien være afgørende, og er der risiko for, at vi i...