Jeg stiller op for Moderaterne til det næste folketingsvalg

H.C.Wulff

august 30, 2022

Jeg stiller op for Moderaterne til det næste folketingsvalg

Vores samfund står over for nogle kæmpe store udfordringer i de kommende år.

Klima, økonomi, sundhed, internationale relationer og samarbejde , for blot at nævne nogle af de mest påtrængende emner.

Det næste folketingsvalg kan derfor blive meget afgørende og definere den vej vi kommer til at gå de næste mange år.

Vi har ikke den luksus længere at vi kan udvikle politik i en akademisk “osteklokke” løsrevet fra det virkelige liv. Vi skal have løsninger der virker på den lange bane , i stedet for lapperier,  der godt nok præsenteres som løsninger men som i virkeligheden blot er lunser der kastes for egne kernevælgere.

Der er behov for mennesker fra det “virkelige” liv i Folketinget

Min vision er at vi bygger videre på verdens bedste samfund som det danske uomtvisteligt er.

Det er nødvendigt at hele den offentlige sektor kommer til at fungere langt bedre og vi fortsat understøtter og udbygger vores erhvervslivs konkurrenceevne.

For politikerne er det i dag ofte en karriere at være politiker uden at man har andre erfaringer fra erhvervslivet.

Respekten for individet skal gå hånd i hånd med at vi alle er en del af et fællesskab, også selvom vi ændrer på vores model sådan at den passer bedre til den verden vi lever i i dag.

Der er behov for flere politikere i folketinget fra det “virkelige” liv og sådan en er jeg.

Jeg har levet et liv der har givet mig masser af erfaring både karrieremæssigt men også privat.

Det er derfor med en stor ydmyghed og respekt for opgaven at jeg stiller op men omvendt tror jeg også på at jeg vil kunne gøre en forskel hvis jeg bliver valgt.

Politik skal komme nedefra

Mit engagement i politik er startet for mange år siden hvor jeg hele tiden har forsøgt at sætte en dagsorden der hedder at borgernes kompetencer skal inddrages mere både når der skal udarbejdes love og når beslutninger skal tages.

Det betyder at man i fremtiden skal blive langt bedre til at tage borgere offentlige og private virksomheder og institutioner med på råd når der skal udvikles løsningsmodeller der holder også på den lange bane.

En af Moderaternes vigtigste grundideer er at politik skal udvikles nedefra og op, ikke den modsatte vej.

Jeg vil arbejde for at vi får et bredt samarbejde i folketinget der sætter ideologierne på pause og giver plads til pragmatiske løsninger der både fungerer men som også langt de fleste danskere kan se sig selv i.

Jeg vil kæmpe for Svendborg og Fyn , ikke fordi vi skal behandles anderledes eller bedre end andre men fordi vi her har nogle udfordringer der ses generelt i det meste af landet hvor balancen mellem de store byer og resten af landet er ved at tippe.

Jeg vil kæmpe for at både mental og fysisk sundhed hos danskerne bliver et højt prioriteret område hvor forebyggende tiltag i fremtiden bør have en langt mere fremtrædende rolle.

Behov for reformer

Inden for næsten alle områder i vores samfund bruger vi alt for mange ressourcer på at helbrede (ofte for sent) hvor der danskernes livskvalitet i alle aldre kunne højnes væsentligt hvis man fik den støtte og hjælp der er behov for på et tidligt tidspunkt.

Sådan en tankegang kræver store reformer for som det er nu kan vores systemer med adskilte “kasser” ikke løse noget.

Moderaterne vil i gang med dette reformarbejde som er helt nødvendigt.

Vi vil indføre en grundliggende ny struktur i Danmark hvor bla regionerne nedlægges.

Vi vil give initiativ og virkelysten  tilbage til medarbejderne i sundhedsvæsenet skolerne og hele den øvrige offentlige sektor ved at decentralisere styringen.

Vi vil gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark og forbedre vilkår for iværksættere.

Vi ønsker en hurtigere grøn omstilling der baserer sig på reelt grønne tiltag frem for symbolpolitik.

Du kan læse meget mere om Moderaternes politik på denne side eller på Moderaterne.dk  og hvis du synes om det du læser, kunne du overveje at melde dig ind i Moderaterne og deltage i vores arbejde.

Under alle omstændigheder håber jeg at du vil give mig eller en af vores andre kandidater din stemme til det næste valg.

Mange hilsener H.C.Wulff

H.C. Wulff

Tidligere indlæg

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg mener, at opstilling af vindmøller tæt på boliger eller i sårbare naturområder er problematisk. Samtidig erkender jeg, at Danmark er et grønt foregangsland med et stort potentiale...

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene Ældrepleje er et område, der angår os alle, og i vores tid står det over for betydelige udfordringer. Mange danskere er usikre på, om de kan forvente en værdig alderdom. Skal økonomien være afgørende, og er der risiko for, at vi i...