Hvor skal vindmøllerne stå?

H.C.Wulff

maj 22, 2022

Hvor skal vindmøllerne stå?

Skal vi ikke snart droppe vindmølle diskussionen i Svendborg ?

Regeringens nye energiplan tilsiger at der skal udbygges massivt med vindmøller på land i de kommende år.

Problemer er bare : hvor skal de stå ?.

Vi her i Svendborg har allerede oplevet massive diskussioner og problemer i forbindelse med opstilling af vindmøller.

Fortalerne for udbygning taler om Not In My Back Yard syndromet NIMBY, som gør, at at ingen vil have vindmøllerne i deres baghave og nogle debattører antyder sågar, at Svendborg huser et specielt klage ivrigt folkefærd der gør alt i deres magt for at bremse den grønne omstilling.

Hvad gør vi ? For ingen er vist i tvivl om, at den grønne omstilling ikke er noget man bare kan udskyde i al evighed ?

Svendborg er tætbefolket og har meget natur

Først og fremmest skulle vi kigge på nogle kolde facts, før end at vi lader os rive med af en stemning der siger, at vi ikke kan komme igennem med grøn omstilling i Svendborg , på grund af nogle forkælede Boomere, der blokerer alt med deres klager.

For nylig lagde en debattør et indlæg op fra en kommune i Vesthimmerland, hvor den lokale befolkning ikke havde det mindste imod et vindmølleprojekt. Underforstået “vi er lidt sarte her i Svendborg”.

Problemer er bare, at der her bor hele tre gange så mange pr m 2 km end i Vesthimmerland , vi har 18% skovområder og en kystlinje på 170 km (dobbelt så meget som en gennemsnitlig kommune).

⅛ af vores areal er faktisk strandbeskyttelseszone.

Så både afstanden til mennesker og beskyttet natur gør det meget svært uanset om man har den bedste vilje at placere vindmølleprojekter her i Svendborg der vel og mærke  giver mening.

For det skal give mening. Vindmøller der,  fordi de står i vind svage områder på land, kun yder måske 50 til 60 %, er ikke bæredygtige.

H.C. om vindmøller
Nej tak til flere vindmøller i baghaven

Opkøb af arealer til vindmøller

Nogle taler for projekter, hvor de omkringboende selv tager ejerskab for et projekt og deler overskuddet  til gavn for hele lokalområdet. Der er imidlertid også her en lang række problemer f eks vil det store krav til finansiering gøre det umuligt for almindelige mennesker at være med. Man har som medejer mulighed for at bo tættere på en vindmølle således at man udsættes for mere støj end de lovlige  grænseværdier. Det gør det selvfølgeligt nemmere at placere møllerne men de fleste ved jo, at grænseværdier for støj er der er af en grund. Man kan rent faktisk dø af at blive udsat for støj igennem længere tid det er særdeles veldokumenteret, så jeg tænker at de fleste (særligt hvis der børn i husstanden ) vil foretrække at bo uden for støjgrænserne. Derudover skal man jo også tænke lidt på, om der er nogen der vil overtage ens ejendom, hvis den ligger udsat for støj over grænseværdierne.

Den sidste mulighed er at man køber ejendomme og arealer op så der rent faktisk bliver plads et projekt. Kommunen har ikke mulighed for at gøre noget her (det er økonomien ikke til )  så det er op til private investorer med en stor tegnebog. Men hvis de på den måde får en stor ekstra udgift til opkøb bliver et sådan projekt næppe en interessant investeringsmulighed.

En voldsom udbygning af vindenergi i svendborg må siges at være ret urealistisk med mindre vi får helt nye regler på området f eks mht støjgrænser. Det tvivler jeg stærkt på der vil kunne findes et flertal for i vores folketing og med hensyn til naturbeskyttelsesregler er vi jo også underlagt EU, så her er det også tvivlsomt om man kan lempe reglerne væsentligt.

Der er således en lang række ret gode grunde til, at man ikke “bare” kan gå i gang med en masse vindmøller her i kommunen selvom der et stort pres på for, at der skal ske noget i en fart. Jeg synes, at vi har brugt meget tid (for meget tid) på at diskutere vindmøller på trods af at ovenstående argumenter på ingen måde er nye.

Tilflyttere vælger Svendborg pga. naturen

Et nyt argument er dog kommet til, nemlig at langt den suverænt største faktor der nævnes hos nytilflyttere for, hvorfor de er søgt hertil, er, at vi har en særdeles  attraktiv natur. Det siger en forholdsvist ny undersøgelse Svendborg kommune har stået for.

Det taler jo selvfølgeligt for, at vi gør meget ud af at bevare den natur vi har og at vi gør ekstra meget ud af at VE anlæg generer så lidt som muligt. Ellers skyder vi os selv i foden.

De VE løsninger der vælges varierer helt naturligt fra kommune til kommune.

Der vil helt sikkert stadig skyde større vindmølleparker op,  i tyndt befolkede egne i Vestjylland primært, men den vej kan vi simpelthen ikke gå.

Det skyldes ikke befolkningens modstand, men at vi ikke har de rette betingelser ganske enkelt.

Vi skal selvfølgeligt vælge løsninger her i Svendborg der passer til os og som der er baseret på en faktabaseret saglig tilgang frem for symbolpolitik.

H.C. Wulff

Tidligere indlæg

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg mener, at opstilling af vindmøller tæt på boliger eller i sårbare naturområder er problematisk. Samtidig erkender jeg, at Danmark er et grønt foregangsland med et stort potentiale...

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene Ældrepleje er et område, der angår os alle, og i vores tid står det over for betydelige udfordringer. Mange danskere er usikre på, om de kan forvente en værdig alderdom. Skal økonomien være afgørende, og er der risiko for, at vi i...