Vækst eller kaos

H.C.Wulff

maj 3, 2022

Vækst eller kaos

Udviklingen i Langelands kommune med en stadigt dårligere økonomi der fører til nedskæringer, der fører til affolkning, der igen fører til dårligere økonomi, er et trist  eksempel på en udvikling, som de fleste nødigt ville opleve I deres egen kommune.

En kommune i vækst giver bedre muligheder for at opretholde et godt serviceniveau for borgerne.

Stagnation eller fald i indbyggertallet det modsatte.

Vi oplever i disse år vækst i befolkningstallet i Svendborg.

Lokale medier har det seneste par år beskrevet hvordan specielt Københavnere strømmer til.

Det er jo dejligt, at vi for første gang i mange år får en større nettotilflytning og måske derfor ,ansporet af den gode udvikling,  har Svendborg Kommune for ikke lang tid siden foretaget en undersøgelse for at afdække, hvad der trækker tilflytterne herned.

Undersøgelse giver ikke hele svaret

Undersøgelsen har selvfølgeligt en masse information, som kan fortolkes på utallige måder.

Mit eget bud på tendenserne i undersøgelsen , er det, at der er to væsentlige parametre, der overskygger alle de andre og det er :

[  ] Naturen/adgangen til kysten.

Herefter kommer :

[  ] Familie/gode boligpriser/bymiljøet/den lokale ånd/gode vilkår for børn/kultur

Noget lavere rangeres :

[  ] Venner/foreningslivet/Cittaslow/ fællesskabet

Til sidst kommer bundskraberne :

[  ] Uddannelses/jobmuligheder

Når det kommer til, hvad vi kan bruge en sådan undersøgelse til er der igen utallige muligheder for at få resultaterne til præcist at passe til en egen politiske præferencer.

Hvorfor flytter folk?

Jeg ville egentligt starte med at sige, at vi jo mangler halvdelen af undersøgelsen idet det jo er mindst ligeså interessant at spørge dem der flytter væk, hvorfor de gjorde det. Her tror jeg virkeligt man kunne få noget interessant info omkring hvor man kunne sætte ind.

Tilbage til undersøgelsen synes jeg ikke, at vi kommer udenom, at hovedattraktionen er vores beliggenhed i en enestående natur med masser af vand, små hyggelige øer og dejlige kyster.

Naturen har jo været der hele tiden,  så at mange specielt Københavnere vælger os til er måske mere først og fremmest betinget af et ønske om at flytte fra en hovedstad, der har utroligt meget at byde på men som også er karakteriseret ved et langt mere hektisk stressede og dyrt liv, hvor naturen ikke opleves så tæt på som her.

Altså både et fravalg og et tilvalg.

Vores lokale politikere har jo ret beset ikke den store indflydelse her , og så dog,  for uheldigt placerede VE anlæg som solcelle og vindmølleparker kommer jo til at ramme hårdt her, når nu naturen er den største attraktion. Det bliver vi simpelthen nødt til at tage med i vores overvejelser omkring vores bidrag og strategier i forhold til grøn omstilling.

Job og uddannelser skaber vækst

Hvis målet er en kommune, der samtidigt med at den vækster har en sund økonomi, skal vi efter min mening kigge på de to områder, der ligger lavest på skalaen – nemlig uddannelses og jobmuligheder.

Her er nemlig et meget stort potentiale.

Det ville betyde meget for kommunens økonomi, hvis vi kunne tiltrække flere større virksomheder. Vi har fået flere uddannelser til byen og det er glædeligt .

Vi burde imidlertid fremadrettet først og fremmest satse på IT,  ingeniører eller tekniske uddannelser, som ofte kaster iværksættervirksomheder af sig, hvis vi vil have flere virksomheder startet i kommunen.

Virksomheder udefra kan tiltrækkes ved en målrettet indsats fra kommunen i forhold til at markedsføre sig som en mulighed for at starte en virksomhed op eller flytte til, og hvor tilgangen må være, at kommunen skal gøre det så let og lidt bureaukratisk som muligt for virksomheden at etablere sig.

Svendborg kan gøre det bedre

Vi er langt fra gode nok i Svendborg til at tiltrække virksomheder.

I følge Danmarks statistiks seneste befolkningsprognoser ligger Svendborg til en forholdsvist beskeden vækst indtil 2030.

50 kommuner vil vækste mere.

De tørre tal står i en stor kontrast til vores kommunes egen fortælling.

Nogle politikere fremstiller nærmest udviklingen de seneste 2 år som et kæmpe boom og at vi nu går ind i en nærmest hokeystavs agtig vækst i befolkningstallet.

Jeg tænker, at vi måske skulle bevare det kølige overblik og være indstillet på at situationen hurtigt kan vende (for Ca 10 år siden var befolkningstallet næsten det samme, som det er nu).

Der er rigtig mange faktorer i spil omkring hvorfor folk flytter til og fra, som man enten ikke ved noget om eller man ikke har indflydelse på.

Hvis vi derfor skal gøre det bedre end Danmarks statistik forudser burde vi efter min opfattelse sætte ind på de områder, hvor der virkeligt er noget at hente.

[  ] Vi burde undersøge hvorfor dem der flytter væk har valgt os fra og lade resultaterne af en sådan undersøgelse indgå i vores politiske prioriteringer.

[  ] Ligeledes burde de borgere og virksomheder,  der er her , også spørges. Hvad vægter man højt ? Hvad fungerer godt? Kan man anbefale vores kommune til andre og hvorfor ?

[  ] Vi skal tiltrække flere uddannelser, der skaber iværksættervirksomheder og vi skal blive langt bedre til at få større virksomheder herned.

[  ] Vi skal passe på vores natur, som af en meget stor gruppe nævnes som en vigtig årsag til, at man flytter herned.

Naturen er et vigtigt aktiv

[  ] Kystnære vindmølleparker , herregårdslandskaber plastret til med solceller og biogasanlæg uheldigt placeret i et åbent landskab trækker bare ned. Vi skal selvfølgeligt også have VE anlæg her, men der er mange kommuner, der bare er langt mere velegnede til disse anlæg, simpelthen fordi der her er mere plads eller/og mindre sårbare landskaber. Vi kan/skal derfor ikke nødvendigvis vælge de samme løsninger som feks i Vestjylland.

Bosætningsstrategi er vigtigt for uden tilskud af nye yngre borgere vil de demografiske udfordringer hurtigt blive meget store (som vi lige nu ser det på Langeland) med deraf store følger for kommunens økonomi og dermed også dens serviceniveau.

Tilflytning, mindre fraflytning, og nye virksomheder kommer ikke af sig selv. Der er stadigvæk masser af gøre for kommunen og politikerne i fremtiden, hvis vi skal have en kommune i en god og sund udvikling.

The form you have selected does not exist.

H.C. Wulff

Tidligere indlæg

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster

Grønne Energi Ambitioner og Lokal Samfundsgevinster Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg mener, at opstilling af vindmøller tæt på boliger eller i sårbare naturområder er problematisk. Samtidig erkender jeg, at Danmark er et grønt foregangsland med et stort potentiale...

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene

Lad os frisætte plejehjemmene Ældrepleje er et område, der angår os alle, og i vores tid står det over for betydelige udfordringer. Mange danskere er usikre på, om de kan forvente en værdig alderdom. Skal økonomien være afgørende, og er der risiko for, at vi i...