Skæv kommunalbestyrelse

H.C.Wulff

april 21, 2022

Skæv kommunalbestyrelse

I Svendborg er 21 ud af 29 dvs. godt 72% af kommunalbestyrelsesmedlemmer enten offentligt ansatte, studerende, ansat af en fagforening eller angiver ingen beskæftigelse. I konstitueringen, dvs. den del af byrådet der har tildelt sig selv de vigtigste poster, er der 18 ud af 22 der er enten offentligt ansatte, studerende, ansat af en fagforening eller angiver ingen beskæftigelse. Det er 82%. I Danmark er 72% af de beskæftigede ansat i den PRIVATE sektor. 28% i den offentlige. Altså den helt omvendte fordeling.

Kunne nogle af de udfordringer Svendborg kommune har med f eks : Altid dårlig økonomi (selvom man i valgår gør meget ud af at sige det modsatte), centralisering, manglende borgerinddragelse, kommunale institutioner der sander til, bureaukrati i forvaltningen, kammerateri/dispensationer der gives vilkårligt uden logiske retningslinjer, dårligt image på erhvervsområdet, for mange sager der er fejlbehandlede, uigennemskuelige beslutningsprocesser, groteske problematikker som en havn der får kommunale Svendborg penge til en opgradering, som den samme kommune efterfølgende ikke vil give tilladelse til. Kunne nogle af de udfordringer være undgået med en bedre fordeling at private- og offentlige ansatte i kommunalbestyrelsen? Det tænker jeg.

Ja tak til brugerorienteret tilgang

I et hav af sager hvor borgere skal høres men hvor de samme borgere efterfølgende absolut IKKE føler de på nogen måde er blevet hørt, kunne nogle af disse problematikker hænge sammen med at vores kommunale top styre på nær 4 personer består af embedsværket og politikere, der ikke har den ringeste erfaring fra det private erhvervsliv? Er kulturen i vores kommunale styre i alt for høj grad præget af en tilgang, som er typisk for traditionelle offentlige institutioner og går vi dermed så glip af en brugerorienteret tilgang, større dynamik og udviklingsparathed som kendetegner mange private virksomheder ?Havde det været en køns kvotient vi talte om på 82% mænd i kommunalbestyrelsen mod 18 % kvinder ville det give anledning til adskillige rynkede øjenbryn og kommentarer om at en kommunalbestyrelse selvfølgelig skal afspejle befolkningen.

Hvor er erhvervsfolkene i kommunalbestyrelsen?

Jeg synes det er bemærkelsesværdigt, at fordelingen er som den er og at partierne til venstre for midten ( 16 kommunalbestyrelsesmedlemmer) tilsyneladende kun tæller et 1. medlem der har job i det private erhvervsliv. Vælgerne har valgt vores kommunalbestyrelse men måske burde der i fremtiden være et større fokus på at erfaring, kvalifikationer og faglige kompetencer også fra det private erhvervsliv rent faktisk betyder noget og kan give en bedre kvalitet når der skal træffes de helt rigtige beslutninger vel og mærke for hele kommunen og alle dens indbyggere.

H.C. Wulff

Tidligere indlæg

Vi bør styrke det lokale sundhedsvæsen og reformere sundhedssektoren

Vi bør styrke det lokale sundhedsvæsen og reformere sundhedssektoren

Vi bør styrke det lokale sundhedsvæsen og reformere sundhedssektoren Jeg er meget enig i den seneste leder i Fyns Amts Avis, hvor Rikke Bekker taler for, at vi ikke skal nedlægge sengepladser på Svendborg Sygehus for at flytte dem til Odense. Hvis vores område skal...

Jeg stiller op for Moderaterne til det næste folketingsvalg

Jeg stiller op for Moderaterne til det næste folketingsvalg

Jeg stiller op for Moderaterne til det næste folketingsvalg Vores samfund står over for nogle kæmpe store udfordringer i de kommende år. Klima, økonomi, sundhed, internationale relationer og samarbejde , for blot at nævne nogle af de mest påtrængende emner. Det næste...

Der er behov for nytænkning på Rådhuset

Der er behov for nytænkning på Rådhuset

Der er behov for nytænkning på Rådhuset. Sommerferien er forbi også for vores kommunalbestyrelse der har den lidet spændende opgave at finde mindst 25 millioner kr på driften i de kommunale budgetter, højst sandsynligt endnu mere. Der skal spares og graves dybt. Hvor...